دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی

دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی

دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی و مالیات آن ها از جمله مهم ترین راه های گرفتن مالیات از سوی سازمان مالیاتی است. به همین دلیل امکان دارد برخی از مردم به آن توجه ای نداشته باشند یا اینکه از وجود آن بی اطلاع باشند. در این مقاله نحوه بررسی تراکنش های بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم. موسسه خدمات مالی و حسابداری تهران با داشتن افراد و مشاوران توانمند در زمینه دفاع در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی به مدد شما می آید.

هر یک از مودیان حقیقی یا حقوقی که صاحب یک کسب و کار بزرگ یا کوچک هستند، نوعی دغدغه به شمار می رود. زیرا عدم دریافت یا طبقه بندی اسناد و مدارک قابل استناد در هنگام معامله های تجاری موحب شده تا امروزه هر فردی نگران بدگمانی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین اخذ ابلاغیه مراجعه کنندگان جهت بررسی تراکنش بانکی ممیزان مالیاتی باشد. در واقع برای پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، حساب مالیاتی تمامی مودیان و تراکنش های مشکوک آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. رسیدگی به تراکنش های بانکی طبق دستور العمل های سازمان مالیاتی از سال ۱۳۹۵ اجرا شد.

مالیات تراکنش بانکی

اگر که تراکنش بانکی برای کسب درآمد باشد، مشمول مالیات تراکنش های بانکی می شود. قانون مالیات های مستقیم بر درآمد بر روی تراکنش های بانکی اعمال می شود. میزان مالیات تراکنش بانکی برای اشخاص حقیقی از ۱۵% تا ۲۵%، و برای اشخاص حقوقی ۲۵% می باشد.

درباره تراکنش بانکی در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ های مستقیم بیشتر بخوانید.

مهلت رسیدگی به اطلاعات بانکی مودیان

مطابق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، مهلت رسیدگی به اطلاعات بانکی مودیان، ۵ سال پس از پایان سال مالی خواهد بود.

مهلت رسیدگی و دعوت از اشخاص برای ارائه مستندات به ۳ گروه تقسیم بندی شده اند

برای اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای ۱ پرونده مالیاتی: بررسی و ارسال اطلاعات به اداره کل مالیاتی برای دعوت از مودی (۵ روز)

اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای بیش از ۱ پرونده مالیاتی: بررسی و ارسال اطلاعات به اداره کل مالیاتی برای دعوت از مودی (۲هفته)

 اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون داشتن پرونده مالیاتی: دعوت از مودیان برای تشکیل پرونده طی (۲ هفته)

انواع تراکنش های بانکی

انواع تراکنش های بانکی

مبالغ موجود در حساب بانکی اشخاص برای سازمان مالیاتی هیچگونه ارزشی ندارد. تنها تراکنش های بانکی ورود و خروج مبالغ از حساب اشخاص برای آن ها اهمیت دارد.

بنابر این موضوع، سازمان امور مالیاتی مطابق بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ تراکنش‌ های بانکی را به ۲ دسته تقسیم کرده است:

 1. تراکنش های بانکی معاف از مالیات
 2. تراکنش های بانکی قابل بررسی

۲ نوع طبقه بندی تراکنش های بانکی

 1. تراکنش های بانکی شفاف یا غیرمشکوک
 2. تراکنش های بانکی مشکوک

نوع اول تراکنش های بانکی غیرمشکوک

 • مقصد و مبدا این نوع تراکنش ها طبق مستندات قانونی مشخص و قابل پیگیری می باشد
 • تراکنش ها جهت فعالیت‌ های اقتصادی اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد
 • ماهیت و چیستی درآمدی یا غیردرآمدی این اشخاص برای سازمان مالیاتی آشکار باشد
 • وجوه تراکنش ها هماهنگ با نوع شخصیت و نوع فعالیت ‌های اقتصادی باشد

تراکنش های مشکوک

یکی از راه های تشخیص درستی اظهارنامه مالیاتی مودیان، بررسی تراکنش بانکی اشخاص است. مبالغ نقدی ورودی به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبدا و منشا آن ها معین نباشد، تراکنش بانکی مشکوک محسوب می شود. تنها ۲ حالت در این قسمت وجود دارد:

 • مبالغ واریزی ماهیت و چیستی درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است
 • مبالغ واریزی نوعی درآمدی است که پنهان شده

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

از آنجایی که نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط ممیزین مالیاتی اهمیت بسیاری دارد، سازمان مالیاتی دستورالعملی را ابلاغ نمود تا با نظر به اینکه کلیه گردش های بستانکاری علتی بر درآمد مودی نمی باشد، تراکنش های بانکی مودیان تهذیب گردد. همچنین چنانچه که میزان تراکنش های بانکی مشکوک بود، از مودی درخواست شود تا برگ تشخیص مالیاتی برآوردی به آن شخص، نسبت به رفع پیچیدگی ها را ارائه دهد.

شایان ذکر است که مودیان باید از شیوه برخورد با فرایند رسیدگی به تراکنش های بانکی آگاهی کامل داشته باشند. چرا که مودیان در هنگام مراجعه به سازمان امور مالیاتی کشور لوح فشرده محتوی تراکنش های نامشخص را دریافت نمایند و طی مدت زمان ۱ ماه فرصت دارند تا نسبت به معین کردن مواردی که شامل مالیات نمی باشد، علاوه بر ارائه مستندات برای آشکار شدن تراکنش های بانکی مشکوک عمل کنند و درخواست رسیدگی دوباره را داشته باشند.

موارد عدم دخول در تراکنش های بانکی

 • قرض و سپرده دریافتی و پرداختی
 • وجوه دریافتی از جبران خسارات
 • انتقالی میان حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مرتبط با درآمد نباشد
 • واریز متمرکز جهت برداشت متمرمعطوف
 • یارانه نقدی
 • حقوق  نقدی دریافتی
 • سود نقدی بانکی
 • تسهیلات بانکی دریافتی
 • دریافتی جهت فروش املاک و خودروها
 • سهم الارث نقدی دریافتی با رعایت قوانین فصل مالیات بر ارث
 • دریافتی نقدی بابت فعالیت های کشاورزی
 • تراکنش های بانکی که به اعضای هیات مدیره و سهامداران حقوقی مربوط می شود
 • انتقالی میان حساب های شخص
 • دریافت و پرداخت های مربوط به حق شارژ
 • دریافتی و همچنین پرداختی به حساب در صورتی که چیستی درآمدی آن بستگان به دست اداره مالیاتی محرز نگردد
 • انتقال بین حساب های شرکا در مشاغل مشارکتی
 • تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرما
 • دریافت و پرداخت سهامداران و اعضای هییت مدیره و اشخاص حقوقی که در دفاتر قانونی لحاظ شده

تراکنش بانکی اشخاص حقوقی و حقیقی

تراکنش های بانکی اشخاص حقوقی و حقیقی چگونه است؟

در صورتی که تراکنش های بانکی برای اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد که در اداره پرونده مالیاتی را دارا باشند، ظرف ۵ روز کاری اطلاعات تراکنش های بانکی این چنین اشخاصی در گزینش دسته مربوطه قرار می گیرد. اگر که پس از بررسی آشکار شود که این تراکنش های بانکی مرتبط با یک شغل دیگر و همچنین مکان دیگری است، طبق قانون بایستی پرونده مالیاتی دیگری تشکیل شود.

چنانچه پس از بررسی های لازم مشخص شود که تراکنش های بانکی مرتبط به یک شخص حقیقی است که دارای چندین پرونده مالیاتی می باشد، بایستی طی مدت ۲ هفته به صورت کتبی از او دعوت شود و پس از حضور آن شخص ارتباط تراکنش ها با هر کدام از پرونده ها مشخص شود.

از همین روز فرمی تهیه و تنظیم می گردد و به امضای صاحب حساب می رسد و در نهایت در گزینش اداره مربوطه قرار خواهد گرفت. در صورتی که مودی از امضای برگه ضمیمه شده خودداری کند، یا به هر دلیل دیگری مودی در دسترس نباشد، در فرم ضمیمه شده ذکر شده و پرونده در اختیار کمیته رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اگر که تراکنش های بانکی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون پرونده در نظام مالیاتی مربوط باشد، می بایست نهایتاً ۲ هفته مودی مالیاتی احظار و موضوع فعالیت نیز آشکار شود. در نهایت  با فرم ضمیمه شده به اداره مربوطه ارسال گردد. در صورتی که اشخاص حقوقی یا حقیقی در جلسه حضور نداشته باشند، اداره مربوطه وظیفه دارد که اطلاعات به دست آمده را یک فرم ضمیمه به اداره مربوطه ارسال کند و نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده اقدامات لازم را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده مالیاتی

۰۲۱۶۶۱۲۷۷۴۵?

چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در سازمان امور مالیاتی

باید بدانید که قانع کردن سازمان امور مالیاتی جهت تراکنش های بانکی کار آسانی نیست. به همین دلیل برای اینکه پرونده مالیاتی خودتان را به راحتی از اداره امور مالیاتی بگذرانید، نیازمند به دانش و قوانین مالیاتی هستید. در چنین شرایطی پیشنهاد می شود از یکی فرد متخصص و توانا در این امور استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب