دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی
4.5/5 - (2 امتیاز)

دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی و مالیات آن ها از جمله مهم ترین راه های گرفتن مالیات از سوی سازمان مالیاتی است. به همین دلیل امکان دارد برخی از مردم به آن توجه ای نداشته باشند یا اینکه از وجود آن بی اطلاع باشند. در این مقاله نحوه بررسی تراکنش های بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم. موسسه خدمات مالی و حسابداری تهران با داشتن افراد و مشاوران توانمند در زمینه دفاع در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی به مدد شما می آید.

هر یک از مودیان حقیقی یا حقوقی که صاحب یک کسب و کار بزرگ یا کوچک هستند، نوعی دغدغه به شمار می رود. زیرا عدم دریافت یا طبقه بندی اسناد و مدارک قابل استناد در هنگام معامله های تجاری موحب شده تا امروزه هر فردی نگران بدگمانی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین اخذ ابلاغیه مراجعه کنندگان جهت بررسی تراکنش بانکی ممیزان مالیاتی باشد. در واقع برای پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، حساب مالیاتی تمامی مودیان و تراکنش های مشکوک آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. رسیدگی به تراکنش های بانکی طبق دستور العمل های سازمان مالیاتی از سال 1395 اجرا شد.

مالیات تراکنش بانکی

اگر که تراکنش بانکی برای کسب درآمد باشد، مشمول مالیات تراکنش های بانکی می شود. قانون مالیات های مستقیم بر درآمد بر روی تراکنش های بانکی اعمال می شود. میزان مالیات تراکنش بانکی برای اشخاص حقیقی از 15% تا 25%، و برای اشخاص حقوقی 25% می باشد.

درباره تراکنش بانکی در ماده 100 قانون مالیات‌ های مستقیم بیشتر بخوانید.

مهلت رسیدگی به اطلاعات بانکی مودیان

مطابق ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، مهلت رسیدگی به اطلاعات بانکی مودیان، 5 سال پس از پایان سال مالی خواهد بود.

مهلت رسیدگی و دعوت از اشخاص برای ارائه مستندات به 3 گروه تقسیم بندی شده اند

برای اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای 1 پرونده مالیاتی: بررسی و ارسال اطلاعات به اداره کل مالیاتی برای دعوت از مودی (5 روز)

اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای بیش از 1 پرونده مالیاتی: بررسی و ارسال اطلاعات به اداره کل مالیاتی برای دعوت از مودی (2هفته)

 اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون داشتن پرونده مالیاتی: دعوت از مودیان برای تشکیل پرونده طی (2 هفته)

انواع تراکنش های بانکی

انواع تراکنش های بانکی

مبالغ موجود در حساب بانکی اشخاص برای سازمان مالیاتی هیچگونه ارزشی ندارد. تنها تراکنش های بانکی ورود و خروج مبالغ از حساب اشخاص برای آن ها اهمیت دارد.

بنابر این موضوع، سازمان امور مالیاتی مطابق بخشنامه 200/99/16 تراکنش‌ های بانکی را به 2 دسته تقسیم کرده است:

 1. تراکنش های بانکی معاف از مالیات
 2. تراکنش های بانکی قابل بررسی

2 نوع طبقه بندی تراکنش های بانکی

 1. تراکنش های بانکی شفاف یا غیرمشکوک
 2. تراکنش های بانکی مشکوک

نوع اول تراکنش های بانکی غیرمشکوک

 • مقصد و مبدا این نوع تراکنش ها طبق مستندات قانونی مشخص و قابل پیگیری می باشد
 • تراکنش ها جهت فعالیت‌ های اقتصادی اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد
 • ماهیت و چیستی درآمدی یا غیردرآمدی این اشخاص برای سازمان مالیاتی آشکار باشد
 • وجوه تراکنش ها هماهنگ با نوع شخصیت و نوع فعالیت ‌های اقتصادی باشد

تراکنش های مشکوک

یکی از راه های تشخیص درستی اظهارنامه مالیاتی مودیان، بررسی تراکنش بانکی اشخاص است. مبالغ نقدی ورودی به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبدا و منشا آن ها معین نباشد، تراکنش بانکی مشکوک محسوب می شود. تنها 2 حالت در این قسمت وجود دارد:

 • مبالغ واریزی ماهیت و چیستی درآمدی ندارد اما سندی بر اثباتش ارائه نشده است
 • مبالغ واریزی نوعی درآمدی است که پنهان شده

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

از آنجایی که نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط ممیزین مالیاتی اهمیت بسیاری دارد، سازمان مالیاتی دستورالعملی را ابلاغ نمود تا با نظر به اینکه کلیه گردش های بستانکاری علتی بر درآمد مودی نمی باشد، تراکنش های بانکی مودیان تهذیب گردد. همچنین چنانچه که میزان تراکنش های بانکی مشکوک بود، از مودی درخواست شود تا برگ تشخیص مالیاتی برآوردی به آن شخص، نسبت به رفع پیچیدگی ها را ارائه دهد.

شایان ذکر است که مودیان باید از شیوه برخورد با فرایند رسیدگی به تراکنش های بانکی آگاهی کامل داشته باشند. چرا که مودیان در هنگام مراجعه به سازمان امور مالیاتی کشور لوح فشرده محتوی تراکنش های نامشخص را دریافت نمایند و طی مدت زمان 1 ماه فرصت دارند تا نسبت به معین کردن مواردی که شامل مالیات نمی باشد، علاوه بر ارائه مستندات برای آشکار شدن تراکنش های بانکی مشکوک عمل کنند و درخواست رسیدگی دوباره را داشته باشند.

موارد عدم دخول در تراکنش های بانکی

 • قرض و سپرده دریافتی و پرداختی
 • وجوه دریافتی از جبران خسارات
 • انتقالی میان حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مرتبط با درآمد نباشد
 • واریز متمرکز جهت برداشت متمرمعطوف
 • یارانه نقدی
 • حقوق  نقدی دریافتی
 • سود نقدی بانکی
 • تسهیلات بانکی دریافتی
 • دریافتی جهت فروش املاک و خودروها
 • سهم الارث نقدی دریافتی با رعایت قوانین فصل مالیات بر ارث
 • دریافتی نقدی بابت فعالیت های کشاورزی
 • تراکنش های بانکی که به اعضای هیات مدیره و سهامداران حقوقی مربوط می شود
 • انتقالی میان حساب های شخص
 • دریافت و پرداخت های مربوط به حق شارژ
 • دریافتی و همچنین پرداختی به حساب در صورتی که چیستی درآمدی آن بستگان به دست اداره مالیاتی محرز نگردد
 • انتقال بین حساب های شرکا در مشاغل مشارکتی
 • تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرما
 • دریافت و پرداخت سهامداران و اعضای هییت مدیره و اشخاص حقوقی که در دفاتر قانونی لحاظ شده

تراکنش بانکی اشخاص حقوقی و حقیقی

تراکنش های بانکی اشخاص حقوقی و حقیقی چگونه است؟

در صورتی که تراکنش های بانکی برای اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد که در اداره پرونده مالیاتی را دارا باشند، ظرف 5 روز کاری اطلاعات تراکنش های بانکی این چنین اشخاصی در گزینش دسته مربوطه قرار می گیرد. اگر که پس از بررسی آشکار شود که این تراکنش های بانکی مرتبط با یک شغل دیگر و همچنین مکان دیگری است، طبق قانون بایستی پرونده مالیاتی دیگری تشکیل شود.

چنانچه پس از بررسی های لازم مشخص شود که تراکنش های بانکی مرتبط به یک شخص حقیقی است که دارای چندین پرونده مالیاتی می باشد، بایستی طی مدت 2 هفته به صورت کتبی از او دعوت شود و پس از حضور آن شخص ارتباط تراکنش ها با هر کدام از پرونده ها مشخص شود.

از همین روز فرمی تهیه و تنظیم می گردد و به امضای صاحب حساب می رسد و در نهایت در گزینش اداره مربوطه قرار خواهد گرفت. در صورتی که مودی از امضای برگه ضمیمه شده خودداری کند، یا به هر دلیل دیگری مودی در دسترس نباشد، در فرم ضمیمه شده ذکر شده و پرونده در اختیار کمیته رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اگر که تراکنش های بانکی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون پرونده در نظام مالیاتی مربوط باشد، می بایست نهایتاً 2 هفته مودی مالیاتی احظار و موضوع فعالیت نیز آشکار شود. در نهایت  با فرم ضمیمه شده به اداره مربوطه ارسال گردد. در صورتی که اشخاص حقوقی یا حقیقی در جلسه حضور نداشته باشند، اداره مربوطه وظیفه دارد که اطلاعات به دست آمده را یک فرم ضمیمه به اداره مربوطه ارسال کند و نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده اقدامات لازم را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده مالیاتی

02166127745📞

چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در سازمان امور مالیاتی

باید بدانید که قانع کردن سازمان امور مالیاتی جهت تراکنش های بانکی کار آسانی نیست. به همین دلیل برای اینکه پرونده مالیاتی خودتان را به راحتی از اداره امور مالیاتی بگذرانید، نیازمند به دانش و قوانین مالیاتی هستید. در چنین شرایطی پیشنهاد می شود از یکی فرد متخصص و توانا در این امور استفاده کنید.

کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
خدمات مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی

5/5 - (4 امتیاز) تشکیل پرونده مالیاتی از اصلی ترین کارهایی می باشد که پس از تاسیس یک شرکت برای آن باید اقدام کرد. با توجه به اهمیت تشکیل این نوع پرونده برای تاسیس یک شرکت، موسسه حسابداری و مالی حسابا با ارائه و خدمات مالیاتی ایجاد پرونده در این زمینه یاری رسان شما است. […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

5/5 - (2 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی در واقع کارنامه ای از عملکرد سالانه مودیان اشخاص حقیقی است. مالیات بر عملکرد از مهمترین منابع درآمد دولت به شمار می‌رود و مودیان باید اظهارنامه خود را کامل و به طور دقیق برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. نحوه تنظیم اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه اول و […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی 1401

5/5 - (1 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی 1401 گزارشی است برای یک سال مالی که اشخاص حقیقی و حقوقی باید هر ساله در سامانه اداره امور مالیاتی نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. در واقع می‌توان گفت شرحی از عملکرد سالانه است که افراد در آن از میزان سود و درآمد خود را […]

خدمات مالیاتی
چگونه مدیر مالی موفق باشیم

5/5 - (2 امتیاز) مدیر مالی موفق (Financial Manager) فردی است که کار و فعالیت برنامه ریزی، مدیریت، کنترل و ساماندهی امور مالی در شرکتها را به عهده دارد. مدیریت مالی یکی از سمت‌هایی است که در مشاغل و کسب و کارهای متعدد به شمار می‌رود. در ادامه به سراغ اصل مطلب می‌رویم و با مدیر […]

خدمات مالیاتی
مالیات مشاوره – قرارداد مشاوره

5/5 - (2 امتیاز)

خدمات مالیاتی
آموزش ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل

5/5 - (2 امتیاز) 02166127745📞 ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل نوعی فهرستی است که دارای اطلاعات حقوقی و مالیات حقوق هر کدام از پرسنل شرکت می‌باشد. در صورتی که پرسنل شرکتها به طور ماهیانه دستمزدی بیشتر از حداقل حقوق قانون کار دریافت نمایند، وظیفه دارند نسبت به مبلغ حقوق دریافتی خود، مالیاتی را بپردازند. صاحبان […]

خدمات مالیاتی
خدمات مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز) خدمات مالیاتی 0 تا 100 توسط شرکت حسابداری حسابا با تیم با تجربه به افراد ارائه می شود. این شرکت خبره با 20 سال تجربه آشنایی کامل به امور مالی و مالیاتی به صورت تخصصی می تواند امور مربوط به واحد مالی را پوشش دهد.   چگونه برای خدمات مالیاتی با […]

خدمات مالیاتی
دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی

4.5/5 - (2 امتیاز) دفاع در زمان رسیدگی به تراکنش های بانکی و مالیات آن ها از جمله مهم ترین راه های گرفتن مالیات از سوی سازمان مالیاتی است. به همین دلیل امکان دارد برخی از مردم به آن توجه ای نداشته باشند یا اینکه از وجود آن بی اطلاع باشند. در این مقاله نحوه […]

خدمات مالیاتی
حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی تهران

5/5 - (2 امتیاز) هیات حل اختلاف مالیاتی همانطور که از نام آن مشخص است، کار اصلی این هیات ها، رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات بین مودیان و همچنین سازمان امور مالیاتی می باشد. وقتی که سازمان امور مالیاتی برای پرداخت کننده حکمی مانند غیر قابل رسیدگی و یا رد دفاتر قانونی و دیگر […]

خدمات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی چیست

5/5 - (2 امتیاز) اظهارنامه مالیاتی در واقع یک نوع بیانیه از عملکرد و کارایی مالی اشخاص حقوقی و حقیق می باشد. موسسه حسابداری و مالی حسابا تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را با سابقه 20 ساله ارائه می کند. خدمات مالیاتی یعنی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مجموعه حسابا قابل انجام است. تنها […]

خدمات مالیاتی
مالیات بر درآمد کشاورزی در ایران

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر درآمد کشاورزی ازجمله فعالیت هایی است که دولت موظف است بررسی هایی را در تمام فعالیت های کشاورزی داشته باشد. بر اساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از تمامی فعالیت های کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن از پرداخت مالیات معاف هستند. یعنی تمامی فعالیت ‌های مربوط به کشاورزی، […]

خدمات مالیاتی
محاسبه مالیات بر ارث

5/5 - (3 امتیاز) مالیات بر ارث نوعی از مالیات ها است. در حقیقت مالیات از مهم ترین منابع درآمد دولت است که پیشرفت اقتصادی و فرهنگی جامعه را نشان می دهد. مشاوره مالیاتی در این مسیر می‌توانند شما را یاری دهند و شما را از هرگونه مشکل دور کنند. موسسه حسابداری و مالی حسابادر […]

خدمات مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده + ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

5/5 - (4 امتیاز) مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده در سال 1401 تا چه زمانی است؟ در این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ می دهیم. پس برای اطلاعات بیشتر ادامه مقاله را بخوانید و به آسانی با جواب این سوالات رو به رو شوید. اگر که با پرداخت مالیات بر […]

خدمات مالیاتی
انواع جرایم مالیاتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات یکی از مهم ترین قسمت های امور مالی در هر شرکتی می باشد. به همین علت اطلاع نداشتن از قوانین مربوطه می تواند جرایم بسیاری را به وجود آورد. در این مقاله به انواع جرایم مالیاتی و برخی از مواردی که صاحبان شرکت می بایست از آن ها مطلع باشد […]

خدمات مالیاتی
صدور برگ تشخیص مالیات

5/5 - (3 امتیاز) توضیح صوتی درباره برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکتها (اشخاص حقوقی) یکی از موضوعات مهم در شاخه مالیات، برگه مالیات است. با توجه به برگ تشخیص مالیات، مودی می بایست با آن به طور کامل آشنایی داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیات […]

خدمات مالیاتی
مالیات عملکرد

5/5 - (1 امتیاز) تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد، برای افرادی که دارای یک کسب و کاری هستند که از آن درآمد کسب می کنند، قطعاً امری مهم است. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات کاملی در رابطه با این موضوع کسب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره مالیاتی آنلاین […]

فرم ارسال نظرات کاربر