مالیات بر اجاره املاک
5/5 - (3 امتیاز)

مالیات بر اجاره زیر مجموعه ای از مالیات بر درآمد مالک محسوب می شود. مالکان املاک اجاره ای مکلف هستند که تا اواخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خودشان را تنظیم کنند و آن را مطابق مالیاتی که برای آن ها تعیین گردیده به اداره امور مالیاتی همان مکان تحویل دهند. مالیات بر درآمد اجاره املاک در سال 1401، در واقع مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده دریافت می‌شود. یعنی اینکه درآمدی که اجاره دهنده از راه اجاره ملک خود اخذ می‌کند را با شرط قوانین مالیات تعلق می‌گیرد. مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401 به 75% اجاره بهای معین شده تعلق خواهد گرفت. هر ساله مهلت ثبت نام و پرداخت اظهارنامه مالیاتی و اجاره املاک، تا پایان تیرماه است که در سال گذشته به دلیل کرونا تا 31 شهریور ادامه و تمدید شد.

معافیت های مالیات بر اجاره:

معافیت های مالیات بر اجاره در واقع قوانین تعریف شده‌ایی هستند. که مودیان در صورت ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و در صورت داشتن شرایط لازمه می‌توانند از معافیت های مالیات بر اجاره استفاده نمایند. طبق قوانین و نظرات سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی املاک اعم از تجاری، اداری و یا مسکونی که تحت اختیار غیرمالکان باشند به عنوان املاک اجاره‌ایی تعریف می‌گردند. فلذا مطابق ماده 52 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی یا حقیقی نسبت به املاک خود بعد از کسر معافیت‌های مالیاتی مشمول پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می‌باشند.

نکاتی در مورد معافیت های مالیات بر اجاره:

ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به همراه تبصره‌های خود، در مورد معافیت های مالیات بر اجاره این چنین بیان داشته که درآمد مشمول مالیات املاکی که برای اجاره داده می‌شود. عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی. پس از کسر 25% بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره است. و اما درآمد حاصل از اجاره که معاف از پرداخت مالیات می‌باشند. بشرح ذیل‌اند:

 • مطابق قانون مالیات‌‌های مستقیم، محل سکونت پدر و مادر و همسر و یا فرزند و یا اجداد و افراد تحت تکلف مالک، به عنوان املاک اجاری تلقی نخواهد شد. مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک معتبر ثابت شود که اجاره پرداخت می‌گردد.
 • املاکی که به صورت مجانی در اختیار سازمان‌ها و موسسات ماده 2 قانون مالیات های مستقیم قرار می‌گیرند، به علت غیر اجاری بودن معاف از پرداخت مالیات می‌باشند.
 • در صورتی که مالک، محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود. در مدتی که محل‌ سکونت انتقال دهنده می‌باشد، تا شش ماه و در بیع یا قرارداد شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع (فروشنده) شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود. مگر این که‌ به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

معافیت مالیات بر اجاره

در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه (زمینی که متعلق مالک است.) استیجاری ملک را کلی یا جزئی به اجاره واگذار نماید. مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر می شود. و مازاد طبق مقررات و قوانین ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات خواهد بود.
 • واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادامی‌که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود.
 • مالکان مجتمع‌های مسکونی که دارای بیش از سه واحد استیجاری می‌باشند. در صورتی که، الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ‌ساخته شده یا می‌شوند را رعایت کرده باشند. در طول مدت اجاره از 100% مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد.

اما اگر خلاف این موضوع باشد، درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی موجود در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر اجاره املاک معاف می‌باشد. هرگاه مودی صاحب ملک بوده باشد و برای نوسازی یا بازسازی، از نهادهای دولتی یا نیمه دولتی مبلغی را بابت بازسازی دریافت کرده باشد. مشمول پرداخت مالیات نخواهد شد، زیرا این مبلغ به عنوان درآمد ملک محسوب نمی‌شود. همچنین اگر این وجه دریافتی در خصوص احداث ملک یا غرامت ساخت در محل سکونت مالک باشد. بازهم جزء درآمد مالک حساب نمی‌گردد به همین خاطر، این درآمد معاف از پرداخت مالیات است.

علت وجود معافیت های مالیاتی چیست؟

همان‌طور که می‌دانید عموماً اعطای مشوق‌ها و امتیازات مالیاتی برای افزایش سرمایه گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و کم کردن نرخ بیکاری با افزایش اشتغال زایی در کشورهای در حال توسعه می‌تواند دلیل واضح برای بیان کردن علت‌های معافیت های مالیاتی باشد. ازجمله این امتیازات می‌توان به اعمال نرخ مالیات صفر درصدی در خصوص کالاها و خدمات صادراتی، بودن تخفیف‌های مالیاتی با ابراز ده درصد افزایش درآمد مشمولین مالیات و در آخر معاف بودن موسسات خیریه و عام النفعه از پرداخت مالیات اشاره کرد.

به طور مثال براساس موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و حقیقی که در مناطق آزاد تجاری به مشاغل گوناگون مشغول می‌باشند. نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، از تاریخ بهره‌بردای درج شده در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی مربوط به قانون مالیات های مستقیم معاف‌اند. و یا براساس تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه اشخاص مشمول پرداخت مالیات هر ساله 10% مالیات بیشتری نسبت به سال قبل ابراز نمایند. از تخفیف یک واحد تا پنج واحد درصد از نرخ‌های گفته شده برای معافیت مالیاتی برخورداراند.

کسب اطلاعات بیشتر: پرداخت مالیات بر ارث

شرایط مالیات بر اجاره

شرایط مالیات بر اجاره برای درآمدهای محدود مودیان چگونه است؟

یکی از سوالاتی که گاهاً ذهن مودیان را درگیر خود می‌کند. “اگر مبلغ دریافتی از اجاره دادن یک ملک تجاری مثل مغازه تنها منبع درآمد صاحب ملک باشد مشمول پرداخت مالیات براجاره می‌شود یا نه؟” برای یافتن پاسخ این سوال می‌توان به ماده 57 قانون مالیات های مستقیم استناد کرد.

براساس این قانون، شخص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوقی موضوع ماده 84 این قانون، از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد آن مطابق مقررات این فصل مشمول پرداخت مالیات است. البته مودیانی که موظف به پرداخت مالیات طبق شرایط مقرر در این قانون هستند. باید در ابتدا اظهارنامه مالیاتی مخصوصی، طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود.

به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام کنند که هیچ‌گونه درآمد دیگری به جزء اجاره واحد تجاری داده شده را ندارد. سپس اداره امور مالیاتی مربوطه، باید خلاصه مندرجات موجود در اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت وی ارسال نماید. حال اگر صداقت مودی برای اداره امور مالیاتی محل سکونت اثبات شود. مطابق آنچه که در بند قبل گفته شد، مودی معاف از مالیات بر اجاره است اما اگر خلاف آن باشد. مودی علاوه بر پرداخت مالیات تعیین شده، باید یک برابر آن را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی بدهد.

البته شاید ذکر این نکته خالی از لطف هم نباشد. که طبق تبصره 1 این ماده، فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند حکم این ماده برای آنان اجراییه نخواهد شد.

چه زمانی مودی معاف از پرداخت مالیات بر اجاره یا هر نوع مالیات دیگر نمی‌شود؟

گاهی مودیان به علت ترس و باور غلط این تصور را دارند که تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی، آن‌ها را با مشکلات حقوقی و جرایم مالیاتی روبرو نمی‌کند غافل از اینکه عدم توجه به تنظیم اظهارنامه مالیاتی، نه تنها ممکن است شرایط را برای حذف معافیت های مالیات بر اجاره فراهم نماید. بلکه مودیان را ملزم به پرداخت جریمه‌های بزرگی هم خواهد کرد. برای مثال اگر مودی، تا 31 تیر ماه سال جاری، از تسلیم اظهارنامه مالیاتی سَر باززند. باید انتظار جریمه‌ایی معادل 10% مالیات متعلق و حذف معافیت های مالیاتی را داشته باشد. ولی اگر مودی، عمل تنظیم و تسلیم اظهارنامه را انجام داده باشد اما مالیات تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت نکند. باید دو و نیم درصد جریمه را به عنوان دیرکرد به ازای هر ماه را به سازمان امور مالیاتی مربوطه بدهد.

درنهایت عاقلانه است که اگر شخصی از مالیات و نحوه محاسبه و تنظیم آن و همچنین درباره شرایط و نکات معافیت های مالیات بر اجاره اطلاعی نداشته باشد برای آگاهی خود و رسیدن به اطلاعات لازمه از افراد متخصص و آگاه نظیر کارشناسان یا همان مشاوران مالیاتی، موسسه خدمات مالی و حسابداری یاری بطلبند. حتی می‌توانند با محول کردن کارهای مالیاتی خود به آنان خیال خویش را از شامل شدن معافیت های مالیاتی آسوده نماید.

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای املاک شراکتی یا مشاع:

قانون گذار در خصوص نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی املاکی که به صورت شراکتی به اجاره داده می‌شوند. اذعان داشته از آنجایی که در اظهارنامه املاک، شراکت وجود ندارد، هر یک از افراد باید به صورت تکی و مجزا و به میزان سهم خود اقدام به ثبت و ارسال اظهارنامه نمایند. اما اگر یک مالک دو ملک را به صورت همزمان به اجاره داده باشد نیازی به تنظیم و ارسال دو اظهارنامه جداگانه نخواهد داشت. بلکه می‌تواند در یک اظهارنامه، املاک مورد اجاره خود را قید کند.

معافیت مالیات بر اجاره

تفاوت مالیات بر اجاره با مالیات بر خانه‌های خالی در چیست؟

مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر اجاره کاملا ً متفاوت است. چرا که موضوع مالیات بر اجاره سال‌ها است که اعمال می‌شود. و همان‌طور که در ابتدا این مقاله هم گفته شد، بناهای مسکونی در شهرهای بزرگ تا 150 متر مربع معاف از پرداخت مالیات‌اند.

در حالی که این معافیت برای خانه‌های خالی از سکنه صدق نمی‌کند. یعنی هم خانه خالی بزرگ‌تر از 150 متر مربع و هم خانه‌های کوچک‌تر از 150 متر. در صورتی که به عنوان خانه‌های خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات برخانه‌های خالی خواهند شد. در آن معیارهای شناسایی خانه‌های خالی، به این صورت است که اگر واحد مسکونی تا یک ‌سال خالی از هرنوع سکونت باشد. به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، خواهند شد. بنابراین از سال دوم به بعد مالک باید مالیات مقرر را پرداخت نماید.

نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک 1401:

میزان مالیات بر مستغلات و اجاره در 1401 افزایشی نداشته است و نرخ مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال جاری همانند سال گذشته است. نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک برای اشخاص حقوقی 25% و اشخاص حقیق به شرح جدول زیر است:

کسانی که از مالیات بر درآمد اجاره املاک در سال 1401 معاف هستند؟!

 • خانه سازمانی که تخت مالکیت اشخاص حقوقی هستند
 • املاکی که مورد سکونت پدر و مادر، هسمر و فرزند، اجداد و اشخاص تحت تکلف مالک هستند
 • املاکی که به طور بلاعوض در تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه های آنها به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری ها هستند
 •  املاک مورد اجاره در تهران تا 150 متر مربع و دیگر نقاط 200 متر مربع
 • در صورت فروش ملک و ثبت این شرایط که مالکان پیشین ملک تا مدتی در ملک فروخته شده سکونت داشته باشد و این مدت حداکثر 6 ماهه است
 • مالک مجتمع مسکونی دارای بیش از 3 واحد استیجاری  که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شده است

محاسبه مالیات بر درآمد اجاره ملک سال ۱۴۰۱

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401 چگونه است؟

ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد اجاره طبق قرارداد اعم از رسمی و عادی، مبنای تشخیص مالیات قرار دارد و در شرایطی که وجود نداشته باشد یا اینکه ارائه داده نشود و هم اینکه مبلغ درج شده در آن کمتر از 85% در جدول املاک مشابه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد، میزان اجاره بها طبق جدول اجاره املاک مشابه معین می‌شود. مطابق ماده مذکور، کلیه اجاره دهندگان ملک، جدا از اینکه قراردادی داشته باشند یا نداشته باشند یا اینکه قرارداد آنها رسمی و عادی باشد، وظیفه دارند مالیات بر اجاره املاک و مغازه خود را بپردازند.

 • در گام اول اجاره بهای سالانه محاسبه خواهد شد. بدین صورت که اجاره بهای ماهانه در عدد 12 ضرب می شود و اگر که مبلغی از وجه پرداختی صاحب آن به صورت پول پیش باشد 18% آن با اجاره بها جمع می‌شود.
 • مالیات بر اجاره مستغلات سال گذشته 75% اجاره بها تعلق می‌گیرد. پس عدد به دست آمده در گام قبل باید در 75% ضرب شود.
 • عدد به دست آمده درآمد سالانه مشمول مالیات می‌باشد که طبق جدول فوق درصد مالیاتی مربوطه ضرب شده و حاص پایانی، مالیات بر درآمد اجاره املاک سال 1401 می‌باشد.
درآمد سالانه مشمول مالیات درصد مالیات
تا 50 میلیون تومان 15 درصد
50 تا 100 میلیون تومان 20 درصد
بیشتر از 100 میلیون 25 درصد

در حالی که این معافیت برای خانه‌های خالی از سکنه صدق نمی‌کند. یعنی هم خانه خالی بزرگ‌تر از 150 متر مربع و هم خانه‌های کوچک‌تر از 150 متر. در صورتی که به عنوان خانه‌های خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات برخانه‌های خالی خواهند شد. در آن معیارهای شناسایی خانه‌های خالی، به این صورت است که اگر واحد مسکونی تا یک ‌سال خالی از هرنوع سکونت باشد. به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، خواهند شد. بنابراین از سال دوم به بعد مالک باید مالیات مقرر را پرداخت نماید.

نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک 1401:

میزان مالیات بر مستغلات و اجاره در 1401 افزایشی نداشته است و نرخ مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال جاری همانند سال گذشته است. نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک برای اشخاص حقوقی 25% و اشخاص حقیق به شرح جدول زیر است:

کسانی که از مالیات بر درآمد اجاره املاک در سال 1401 معاف هستند؟!

 • خانه سازمانی که تخت مالکیت اشخاص حقوقی هستند
 • املاکی که مورد سکونت پدر و مادر، هسمر و فرزند، اجداد و اشخاص تحت تکلف مالک هستند
 • املاکی که به طور بلاعوض در تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه های آنها به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری ها هستند
 •  املاک مورد اجاره در تهران تا 150 متر مربع و دیگر نقاط 200 متر مربع
 • در صورت فروش ملک و ثبت این شرایط که مالکان پیشین ملک تا مدتی در ملک فروخته شده سکونت داشته باشد و این مدت حداکثر 6 ماهه است
 • مالک مجتمع مسکونی دارای بیش از 3 واحد استیجاری  که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شده است

محاسبه مالیات بر درآمد اجاره ملک سال ۱۴۰۱

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401 چگونه است؟

ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد اجاره طبق قرارداد اعم از رسمی و عادی، مبنای تشخیص مالیات قرار دارد و در شرایطی که وجود نداشته باشد یا اینکه ارائه داده نشود و هم اینکه مبلغ درج شده در آن کمتر از 85% در جدول املاک مشابه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد، میزان اجاره بها طبق جدول اجاره املاک مشابه معین می‌شود. مطابق ماده مذکور، کلیه اجاره دهندگان ملک، جدا از اینکه قراردادی داشته باشند یا نداشته باشند یا اینکه قرارداد آنها رسمی و عادی باشد، وظیفه دارند مالیات بر اجاره املاک و مغازه خود را بپردازند.

 • در گام اول اجاره بهای سالانه محاسبه خواهد شد. بدین صورت که اجاره بهای ماهانه در عدد 12 ضرب می شود و اگر که مبلغی از وجه پرداختی صاحب آن به صورت پول پیش باشد 18% آن با اجاره بها جمع می‌شود.
 • مالیات بر اجاره مستغلات سال گذشته 75% اجاره بها تعلق می‌گیرد. پس عدد به دست آمده در گام قبل باید در 75% ضرب شود.
 • عدد به دست آمده درآمد سالانه مشمول مالیات می‌باشد که طبق جدول فوق درصد مالیاتی مربوطه ضرب شده و حاص پایانی، مالیات بر درآمد اجاره املاک سال 1401 می‌باشد.
درآمد سالانه مشمول مالیات درصد مالیات
تا 50 میلیون تومان 15 درصد
50 تا 100 میلیون تومان 20 درصد
بیشتر از 100 میلیون 25 درصد
کارشناسان ما در کنار شما هستند درخــــواست مشــــاوره رایــــگان
مشاهده آرشیو مقـــــالات مرتبـــــط
اطلاع رسانی
مالیات ارزش افزوده رستوران ها

5/5 - (1 امتیاز) مالیات ارزش افزوده رستوران ها از جمله مواردی است که برای پرداخت آن باید با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده آشنا باشید. پس در ابتدا توصیه می‌کنیم مقاله مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید. نحوه محاسبه مالیات رستوران‌ها را به چه صورت است؟ روش علی الراس محاسبه مالیات: در این […]

اطلاع رسانی
قوانین مالیات ارز دیجیتال ایران

5/5 - (6 امتیاز) مالیات ارز دیجیتال یکی از انواع مالیات است. این نوع مالیات به فروش ارز دیجیتالی و معامله‌هایی که با ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی انجام می‌شود تعلق خواهد گرفت. بنابراین صورت سود و زیان به دست آمده این نوع معاملات، براساس میزان مالیات ارز دیجیتال محاسبه می‌شود. یکی از قوانین آن می‌توان […]

اطلاع رسانی
مالیات فروشگاه های اینترنتی

5/5 - (1 امتیاز) مالیات فروشگاه های اینترنتی مانند تمامی فروشگاه های واقعی قابل محاسبه است و تمام مالکان مشاغل اینترنتی این مالیات را بایستی پرداخت کنند. قوانین مالیاتی فروشگاه های اینترنتی: سازمان امور مالیاتی درباره وظایف مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی ابلاغیه ای را صادر کرده است و وظایف مالیاتی آنها را نیز شرح […]

اطلاع رسانی
انجام حسابداری فروشگاهی

5/5 - (2 امتیاز) تمامی فروشگاه‌هایی که یک نفر مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد، موظف‌اند حساب و کتاب فروشگاه و مغازه را انجام دهد. میزان سود و زیان، موجودی کالا و انبار، ثبت خرید و فروش و … از مهمترین عوامل مدیریت یک فروشگاه به شمار می‌رود. پس در حسابداری فروشگاهی کلیه خرید و […]

اطلاع رسانی
چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم؟

5/5 - (1 امتیاز) چگونه مالیات کمتری بدهیم؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد! همانطور که می دانید و بارها به آن اشاره کرده ایم، از اصلی ترین منابع درآمد دولت ها مالیات است. بنابراین پرداخت مالیات کمتر برای هر فردی از اهمیت بسیاری برخودار است. مودیان می توانند برای کاهش میزان […]

اطلاع رسانی
تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات 1401

5/5 - (2 امتیاز) تسعیر ارز و معافیت مالیاتی نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در سال 1401 که بخشنامه ای جدید است را شرح می دهیم. پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید. تبدیل دو واحده پولی (تسعیر ارز): در زبان ساده به تشخیص اثرات به وجود آمده از تغییر مبلغ پول […]

اطلاع رسانی
بیمه بیکاری و شرایط دریافت بیمه بیکاری

3.9/5 - (7 امتیاز)  بیمه بیکاری برای حمایت از افرادی است که به ‌صورت موقت و غیرارادی شغل خود را از دست داده‌اند. با توجه به ارتعاشات بالای اقتصادی امکان از دست دادن اجباری شغل بیشتر شده است. از نظر قانون بیمه بیکاری، بیکار به فرد بیمه‌ شده‌ ای گفته می‌ شود که بدون اراده […]

اطلاع رسانی
آشنایی با انواع قرارداد کاری در ایران

5/5 - (1 امتیاز) انواع قرارداد کاری و آشنایی با آن برای هر کدام از نیروهای کار قبل از ورود به بازار کار و آغاز فعالیتشان مورد نیاز است و باید شرایط آن ها را بدانند. سپس با توجه به نکات قانونی مربوط به آن‌ ها انواع قرارداد کاری خودشان را امضا کنند. مباحثه برای […]

اطلاع رسانی
تجدید ارزیابی دارایی ها و اهمیت آن در حسابداری

5/5 - (5 امتیاز) تجدید ارزیابی ازجمله مباحث مهم در بازار سرمایه است که توجه ویژه ای باید نسبت به آن داشت. در این مقاله به نکات مهم موجود در آن و اهمیت آن در حسابداری اشاره خواهیم کرد. ثروت و دارایی های واحد اقتصادی به 2 دسته تقسیم می شوند: دارایی های استهلاک پذیر […]

اطلاع رسانی
ضرایب مالیات علی الراس

امتیاز به این مقاله مالیات علی الراس در واقع مالیاتی است که مبنای محاسبه آن در عوض مدارک مودی ظواهر و ضرایب مالیاتی می ‎باشد. ضرایب مالیاتی ارقامی مشخص می باشند که بعد از تضعیف و محاسبات بر روی درآمدها و دیگر عوامل به صورت درصد بازگو می ‌شوند. همچنن برای محاسبه درآمد مشمول مالیات […]

اطلاع رسانی
نحوه محاسبه عیدی و سنوات کارگران سال 1401

5/5 - (1 امتیاز) نحوه محاسبه عیدی و سنوات برای هر کارگری دغدغه به حساب می آید. اگر می خواهید به سادگی با شیوه محاسبه آن آشنا شوید، تا آخر این مقاله با موسسه حسابداری و مالی حسابا همراه باشید. سنوات به چه معناست؟ سنوات یا به عبارتی پاداش کار مبلغی است که در پایان […]

اطلاع رسانی
معافیت مالیاتی و تفاوت آن با نرخ صفر در چیست؟

5/5 - (1 امتیاز) معافیت مالیاتی، نرخ صفر و تفاوت های آن ها برای افراد حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارند، می بایست قوانین آن را در هر سال بدانند. چرا که نقش مهمی در کاهش هزینه های یک شرکت دارد. مطابق گزارشات شورای عالی مالیاتی دعاوی بسیاری از پرونده ها در شورای مربوط […]

اطلاع رسانی
حسابداری تنخواه گردان

5/5 - (1 امتیاز) تنخواه گردان حسابداری، تنخواه دار و همچنین مواردی که مربوط به آن می شود را به طور کلی در این مقاله شرح می دهیم. در ادامه با شرکت حسابداری حسابا همراه باشید. تنخواه گردان چیست؟ تنخواه گردان حسابداری با عنوان (Imprest Funds) شناخته شده است. وجه نقدی است که برای استفاده […]

اطلاع رسانی
حسابداری دارایی نامشهود

5/5 - (1 امتیاز) دارایی نامشهود (Intangible Asset) که با IA هم شناخته می شود دارایی محسوب می شود که وجود فیزیکی ندارد. سرقفلی، اعتبار یک نام تجاری و همچنین مالکیت معنوی مثل حق امتیاز، کپی ‌رایت،حق الاختراع،حق تالیف، فرمول های ساخت محصول، مجوزهای ساخت نمونه‌هایی از این نوع دارایی می باشند. دارایی نامشهود نقطه […]

اطلاع رسانی
بازرسی تامین اجتماعی از شرکتها و دفاتر

5/5 - (1 امتیاز) بازرسی تامین اجتماعی از شرکتها و دفاتر قانونی و کارگاه‌های دارای شرایط طبق ماده 47 قانون تامین اجتماعی یکی از تکالیف مهم سازمان است و همچنین از راهکارهای موثر برای اجرای قانون و بازستانی حقوق بیمه‌شدگان سازمان می‌باشد. شرکت‌ها و افراد حقوقی موظف به پرداخت حق بیمه کارکنان می باشند. و همچنین […]

اطلاع رسانی
پذیرش صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی)

5/5 - (1 امتیاز) صورتحساب نوع سوم در واقع به عنوان صورتحساب ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده پذیرش می شود. مطابق ماده 8 آیین نامه دفاتر، صورتحساب الکترونیکی نوعی صورتحساب نوع سوم محسوب می شود. چنین صورتحسابی به وسیله مودیان مالیاتی در سامانه ثبت می شوند. فاکتور نوع سوم که از طریق سامانه […]

فرم ارسال نظرات کاربر